Stagiu de instruire fochist clasa A

Stagiu de instruire la expirarea talonului de vize anuale pentru prelungirea autorizatiei ISCIR la meseria de Fochist Clasa A

fochist clasa a fundatia apt international cursuri perfectionare

Formular înscriere

Stagii ISCIR

FOCHIST CLASA A - Cod COR 818204

Stagiu de instruire la expirarea talonului de vize anuale pentru meseria de Fochist clasa A – Cod COR 818204 – in conformitate PT CR 8 – 2009 ISCIR.

Talonul de vize anuale este valabil pe o perioada de 4 ani.

La expirarea valabilitatii talonului de vize anuale aferent autorizatiei ISCIR, posesorii acestuia trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.

Stagiu de instruire fochist clasa A

Tematica Stagiului de instruire pentru Fochist clasa A este in acord cu metodologia in vigoare si respecta cele mai inalte standarde de instruire.

Programa analitica a stagiului este urmatoarea:

  1. Legislatie si reglementari tehnice
  2. Noi tipuri de instalatii / echipamente
  3. Deservirea eficienta si in conditii de siguranta a instalatiilor / echipamentelor
  4. Avarii si accidente

Prelungirea valabilității autorizațiilor eliberate personalului de deservire

Anual, in intervalul celor patru ani de valabilitate a talonului, personalul autorizat de deservire a instalatiilor / echipamentelor trebuie instruit si examinat pentru verificarea cunostintelor profesionale, in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.

Instruirile se desfasoara sub indrumarea operatorului RSVTI care are obligatia de a intocmi procesul-verbal de instruire.

Examinarea se efectueaza de catre o comisie interna a detinatorului / utilizatorului, din care face parte obligatoriu si operatorul RSVTI. Examinarea consta dintr-o proba teoretica si o proba practica. Pentru a fi declarata „admisa” persoana examinata trebuie sa promoveze atat proba teoretica cat si proba practica.

Rezultatele examinarii se consemneaza de catre operatorul RSVTI intr-un proces-verbal de examinare anuala.

Confirmarea valabilitatii autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, in rubrica „viza anuala” a talonului care insoteste autorizatia.

Lipsa vizei anuale la zi, pe talonul care insoteste autorizatia, atrage suspendarea dreptului de exercitare a activitatii pentru care a fost autorizat!

Cursuri care te-ar putea interesa

Formular înscriere