Curs agent de securitate

Pregătește participanții în abilități și cunoștințe necesare pentru a lucra în domeniul securității. Vei învăța despre protejarea persoanelor și proprietății, monitorizarea și intervenția în situații de securitate, aplicarea regulilor și procedurilor de siguranță

agent de securitate fundatia apt international cursuri perfectionare

Formular înscriere

Cursuri de calificare

Agent de securitate - Cod COR 541401

Descrierea ocupatiei

Cursul de Agent Pază și Ordine are ca obiectiv pregătirea în activitățile de prevenire a oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu.

Competențe profesionale Agent de Securitate

  • Aplicarea prevederilor legale specifice activităţii agentului de securitate
  • Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală şi a echipamentelor de securitate
  • Îndeplinirea consemnelor şi rezolvarea incidentelor de securitate
  • Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată
  • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
  • Respectarea normelor de protecţie a mediului
  • Comunicarea şi menţinerea relaţiilor de muncă în echipă

Cursul agent de securitate îți oferă competențele necesare pentru a lucra în instituții, companii, evenimente sau înființarea propriei afaceri în domeniul securității.

Condiții de acces

Absolvent al învăţământului gimnazial obligatoriu.

Cerințe speciale

  • să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
  • să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
  • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

După promovarea examenului, absolventul primește Certificat de Calificare Profesională, recunoscut și avizat, în baza căruia Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Ordine Publică eliberează cursantului Atestatul profesional.

Certificatul de calificare are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.

Cursul de Agent de Securitate îți oferă pregătirea necesară pentru a lucra în domeniul securității, asigurând protecția și siguranța clienților și a proprietăților.

Participanții vor învăța tehnici de supraveghere, intervenție în situații de criză și aplicarea procedurilor de securitate, dezvoltând abilități esențiale pentru o carieră în acest domeniu.

Cursuri care te-ar putea interesa

Formular înscriere