Cursuri de calificare nivel 1/Fasonator mecanic

Fasonator mecanic

Cod Nomenclator 8141.1.6

DESCRIEREA OCUPATIEI

Ocupatia Fasonator mecanic este practicata în platformele primare ale parchetelor de exploatare a lemnului utilizând echipamente si utilaje pentru fasonarea lemnului. La fasonarea materialului lemnos în platforma primara se realizeaza presortarea lemnului brut si sectionarea acestuia cu ajutorul ferastraielor mecanice. Fasonatorul mecanic identifica principalele defecte ale lemnului si, în functie de acestea, stabileste sortimentele de lemn brut executând sectionarea trunchiurilor sau catargelor la dimensiunile sortimentelor respective sau multipli ale acestora în functie de caracteristicile mijloacelor de transport.

 FASONATOR MECANIC      

COMPETENTE PROFESIONALE

Comunicarea în limba materna

Competenta de a învata

Competente sociale si civice

Competente de baza în matematica, stiinta si tehnologie

Competente informatice

Aplicarea normelor de securitate si sanatate în munca, prevenirea si stingerea incendiilor

Aplicarea normelor de protectia mediului

Organizarea activitatii proprii

Presortarea materialului lemnos brut

Sectionarea materialului lemnos

Oprirea craparii pieselor

Întretinerea corespunzatoare a ferastraielor mecanice