Skip Navigation LinksCursuri de calificare nivel 2/Curs Electrician Constructor

10. ELECTRICIAN CONSTRUCTOR- Cod Nomenclator 7237.2.1

Descrierea ocupatiei

Ocupatia de "Electrician in constructii" are atat activitati cu caracter general cat si activitati specifice.

Electricianul in constructii trebuie sa cunoasca, sa monteze, sa puna in functiune, sa diagnosticheze si sa remedieze toate tipurile de instalatii si echipamente electrice specifice constructiilor civile si/sau industriale.

Electricianul in constructii trebuie sa aiba unele aptitudini absolut necesare pentru a putea sa indeplineasca cerintele legate de aceasta ocupatie (atentie, indemanare, spirit de echipa, putere de analiza si decizie, corectitudine, asumarea responsabilitatii, etc.).

Pe langa aptitudini, electricianul in constructii trebuie sa detina un volum mare de cunostinte teoretice si practice din domeniile: electrotehnica, electronica, mecanica, echipamente actionate electric, etc.

Practic, electricianul in constructii realizeaza urmatoarele activitati specifice:

- monteaza instalatii electrice interioare si exterioare pentru uz general;

- monteaza instalatii electrice aferente utilajelor termice si tehnico-sanitare;

- confectioneaza si monteaza instalatii de paratrasnet si prize de pamânt;

- executa masurarea parametrilor electrici la instalatiile montate;

- executã lucrari de remediere a defectiunilor de orice tip aparute la instalatiile montate.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

 • Prezinta principiile de baza ale legislatiei intr-un regim democratic

 • Citeste si utilizeaza acte normative referitoare la organizarea activitatilor productive

 • Aplica legislatia muncii si reglementarile privind protectia muncii, PSI si protectia mediului

 • Aplica legislatiei privind securitatea si sanatatea la locul de munca si prevenirea si stingerea incendiilor

 • Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca

 • Analizarea caracteristicilor personale si a factorilor implicati in dezvoltarea carierei

 • Exprimarea optiunilor privind traseul personal de educatie si formare profesionala

 • Identificarea sarcinilor si resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor

 • Asumarea rolurilor care ii revin in echipa

 • Colaborarea cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor

 • Formularea unor opinii personale pe o tema data

 • Realizarea unor prezentari folosind imagini ilustrative

 • Citirea si utilizarea documentelor scrise in limbaj de specialitate

 • Prelucrarea si interpretarea grafica a rezultatelor obtinute pe o sarcina data

 • Recepteaza si exprima mesaje orale si scrise, participa la conversatii in limba straina

 • Aplicarea normelor de calitate in domeniul de activitate

 • Utilizarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii

 • Exploatarea bazelor de date

 • Prezentarea de informatii incluzand text, numere si imagini

 • Comunicarea prin internet

 • Montarea si utilizarea aparatelor electrice de joasa tensiune

 • Montarea si utilizarea masinilor electrice

 • Utilizarea instalatiilor de joasa tensiune

 • Intretinerea masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune

 • Realizarea circuitelor electronice din instalatiile electrice

 • Realizarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice

 • Realizarea si intretinerea instalatiilor electrice de curenti slabi

  Curs Electrician Constructor Cluj