1. MACELAR- Cod Nomenclator 7411.1.2

Descrierea ocupatiei

Standardul se refera la activitatea de taiere in unitati specializate - abatoare - a animalelor de carne: bovine, porcine, ovine (si cabaline).

Activitatea implica probleme de organizarea locurilor de munca, probleme de planificare a activitatii si probleme specifice, tehnologice. Desfasurarea activitatii se realizeaza in unitati specializate - abatoare - dotate cu instalatii si utilaje corespunzatoare acestei activitati.

Dupa gradul de dotare tehnica si capacitate, unitatile pot fi tip complex industrial cu profil larg de taiere animale si industrializare; abatoare specializate numai pe taiere animale, conservare carne si industrializare limitata sau pot fi simple puncte de taiere care de regula sunt unitati cu dotare simpla si capacitate limitata.

Activitatea implica de asemenea si probleme deosebite legate de igiena si siguranta a produsului, carnea fiind destinata, in primul rand, consumului uman.

Macelarul trebuie sa posede, alaturi de cunostintele tehnologice, de igiena si cele care privesc manuirea uneltelor de lucru si a utilajelor si cunostinte privind clasificarea pe grupe si calitati a animalelor, terminologia specifica de abator, destinatia carnurilor, organelor si subproduselor care rezulta din taiere. De asemenea macelarul trebuie sa cunoasca elemente specifice de anatomia animalelor, cât si sa aiba cunostinte si îndemanare in manuirea uneltelor, in general obiecte taioase, pentru a preveni accidentele.

Munca macelarului se realizeaza de regula in echipa - cunostintele si competenta sa trebuie sa cuprinda toata aria de activitate pe întregul flux tehnologic.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

 • Comunicarea la locul de munca

 • Desfasurarea muncii in echipa

 • Aplicarea NPM si NPSI

 • Asigurarea conditiilor igienico-sanitare

 • Prevenirea poluarii mediului

 • Asigurarea tehnico - materiala pentru desfasurarea activitatii

 • Intocmirea documentelor de evidenta primara

 • Pregatirea animalelor pentru taiere

 • Pregatirea carnii si subproduselor de abator in vederea livrarii

 • Preluarea animalelor pentru taiere

 • Prelucrarea finala a carcaselor de carne

 • Programarea taierilor zilnice

 • Taierea animalelor - prelucrarea initiala

 • Valorificarea altor componente rezultate din taieturi

Curs de Calificare Macelar Cluj