Curs zidar roşar tencuitor

Cursul de Zidar Roșar Tencuitor îți dezvoltă priceperea în lucrări de zidărie și tencuieli. Vei învăța tehnici avansate de construcție și finisare, obținând un certificat recunoscut ce va deschide noi oportunități în domeniul construcțiilor.

zidar rosar tencuitor fundatia apt international cursuri perfectionare

Formular înscriere

Cursuri de calificare

Zidar roşar tencuitor - Cod COR 711205

Descriere ocupație

Zidarul roșar-tencuitor este specializat în executarea lucrărilor de construcție din zidărie, precum și de finisare a tencuielilor. Lucrările de zidărie și de tencuieli se realizează la elementele structurale sau nestructurale ale unei construcții (ex. ziduri portante, de compartimentare, arce, cămine, coșuri de fum etc.) executate din cărămidă, blocuri de piatră sau beton, blocuri din BCA.

Zidarul roșar-tencuitor posedă şi competenţele necesare și pentru a interveni la construcţiile vechi, fie pentru demolarea lor, fie pentru reabilitarea, modernizarea şi aducerea lor la o stare de funcţionare bună, prin lucrări de reparaţii la zidării, tencuieli şi reabilitare termică. Pentru practicarea acestei ocupații sunt necesare capacități de rezistență la efort, de lucru la înălțime și de realizarea activităților repetitive într-un mediu cu sarcini stricte și autonomie restrânse.

Competențe profesionale Zidar Roşar Tencuitor

 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplică normele de protecție a mediului
 • Lucrează în echipă
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare
 • Utilizează tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)
 • Adoptă măsuri de eficiență energetică a clădirilor
 • Organizează locul de muncă
 • Întreţine echipamentele de lucru
 • Execută lucrările pregătitoare
 • Execută lucrările de demolare / dezafectare a zidăriei
 • Prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli
 • Execută lucrările de zidărie de complexitate mică / medie / mare
 • Execută lucrările de tencuială de complexitate mică / medie / mare
 • Execută lucrările de izolare/reabilitare termică, fixată cu mortar adeziv
 • Asigură calitatea lucrărilor executate

Condiții de acces

Absolvent al învăţământului general obligatoriu.

Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, insotit de suplimentul descriptiv care atesta competentele dobandite.

Certificatul de calificare are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.

Cursuri care te-ar putea interesa

Formular înscriere