Stagiu de instruire automatist

Stagiu de instruire la expirarea talonului de vize anuale pentru prelungirea autorizatiei ISCIR la meseria de Automatist

automatist fundatia apt international cursuri perfectionare

Formular înscriere

Stagii ISCIR

AUTOMATIST - Cod COR 742201

Stagiu de instruire la expirarea talonului de vize anuale pentru meseria de Automatist – Cod COR 742201 – in conformitate PT CR 8 – 2009 ISCIR.

Talonul de vize anuale este valabil pe o perioada de 4 ani.

La expirarea valabilitatii talonului de vize anuale aferent autorizatiei ISCIR, posesorii acestuia trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.

Stagiu de instruire automatist

Tematica Stagiului de instruire pentru Automatist este in acord cu metodologia in vigoare si respecta cele mai inalte standarde de instruire.

Programa analitica a stagiului este urmatoarea:

  1. Legislatie si reglementari tehnice
  2. Noi tipuri de instalatii / echipamente
  3. Deservirea eficienta si in conditii de siguranta a instalatiilor / echipamentelor
  4. Avarii si accidente

Prelungirea valabilității autorizațiilor eliberate personalului de deservire

Anual, in intervalul celor patru ani de valabilitate a talonului, personalul autorizat de deservire a instalatiilor / echipamentelor trebuie instruit si examinat pentru verificarea cunostintelor profesionale, in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.

Instruirile se desfasoara sub indrumarea operatorului RSVTI care are obligatia de a intocmi procesul-verbal de instruire.

Examinarea se efectueaza de catre o comisie interna a detinatorului / utilizatorului, din care face parte obligatoriu si operatorul RSVTI.

Examinarea consta dintr-o proba teoretica si o proba practica. Pentru a fi declarata „admisa” persoana examinata trebuie sa promoveze atat proba teoretica cat si proba practica.

Rezultatele examinarii se consemneaza de catre operatorul RSVTI intr-un proces-verbal de examinare anuala.

Confirmarea valabilitatii autorizatiei se face prin semnarea si aplicarea stampilei proprii de catre operatorul RSVTI, in rubrica „viza anuala” a talonului care insoteste autorizatia.

Lipsa vizei anuale la zi, pe talonul care insoteste autorizatia, atrage suspendarea dreptului de exercitare a activitatii pentru care a fost autorizat!

Cursuri care te-ar putea interesa

Formular înscriere