Curs lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

Cursul de lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale pregătește participanții în abilități și cunoștințe necesare pentru a efectua lucrări de întreținere și reparații mecanice asupra diferitelor echipamente și mașini

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale fundatia apt international cursuri perfectionare

Formular înscriere

Cursuri de calificare

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal - Cod COR 721424

Descrierea ocupației

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii îşi desfăşoară activitatea în ateliere specializate în reparaţii de maşini unelte, utilaje sau instalaţii industriale sau în locul în care maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile industriale lucrează în mod normal şi necesită reparaţii sau revizii pe loc, ca urmare a defectării lor.

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii universale execută lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, controlează periodic exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale şi execută reparaţii curente sau capitale.

Competențe profesionale Curs Lacatus Mecanic de Intretinere si Reparatii

 • Organizează locul de muncă
 • Întreține echipamentele de lucru
 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplică normele de protecție a mediului
 • Lucrează în echipă
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare
 • Asigură diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor
 • Realizează desenele de execuție, citește și întreține schițele tehnice
 • Efectuează măsurători mecanice de precizie
 • Asigură remedierea defecţiunilor
 • Realizează montarea/ demontarea utilajelor
 • Asigură asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare
 • Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
 • Asigură conformitatea lucrărilor executate
 • Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
 • Întocmește rapoartele de întreţinere și reparaţii

Lucrarile efectuate de lacatusul mecanic de intretinere si reparatii se aplica la o mare diversitate de masini, utilaje si instalatii si cuprind in general: intretinerea curenta a masinilor si instalatiilor si inlaturarea tuturor dereglarilor si defectiunilor aparute in timpul functionarii, controlul periodic al exploatarii corecte a utilajelor in scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale, controlul bunei functionari a sistemului de ungere centrala, efectuarea reconditionarii sau inlocuirii unor organe de masini in cazul defectiunilor neprevazute sau al constatarii unei uzuri premature a acestora, executarea de reparatii curente si reparatii capitale.

Condiții de acces

Absolvent al învăţământului general obligatoriu.

Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, insotit de suplimentul descriptiv care atesta competentele dobandite.

Certificatul de calificare are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.

Cursuri care te-ar putea interesa

Formular înscriere