Cursuri I.S.C.I.R/Sudor manual cu arc electric - Autorizare ISCIR

Sudor manual cu arc electric - Autorizare ISCIR

Sudor manual cu arc electric – curs de specializare autorizat si avizat în vederea obtinerii autorizatiei ISCIR

Cod Nomenclator 721203

Durata cursului: 32 ore teorie, 80 ore practica

SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC

La încheierea cursului, participantii  sustin:
- Examenul de absolvire finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire, însotit de suplimentul descriptiv al competentelor dobândite pentru ocupatia "Sudor manual cu arc electric".

Examenul de autorizare ISCIR va avea loc dupa terminarea cursului de specializare, la cererea persoanei juridice care detine calitatea de angajator al sudorilor care doresc autorizarea. 

Examenul se desfasoara în conformitate cu prevederile PT CR 9-2010, în prezenta inspectorului ISCIR IT si a responsabilului tehnic cu sudura-RTS angajat al persoanei juridice.


Aparatele si materialele pe care se face instruirea practica sunt în sarcina beneficiarului.

Eliberarea autorizatiilor pentru operatorii sudori care au promovat examenul de absolvire se face in aprosimativ 7-10 zile