Cursuri I.S.C.I.R/Stagiu de Instruire SUDOR in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei ISCIR

Stagiu de Instruire SUDOR in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei ISCIR

Durata stagiului de instruire in vedere prelungirii valabilitatii autorizatiei ISCIR: 8 ore

Curs SudorIn conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei 2154/2009, privind punerea in aplicare a Prescriptiei Tehnice CR8 - 2009 "Autorizarea personalului de deservire a Instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire" care intra sub incidenta ISCIR, incepand cu anul 2012, autorizatiile pentru manevranti SUDORI eliberate inainte de anul 2009 nu mai sunt valabile,astfel ca personalul de deservire care poseda autorizatii emise in anul 2008 si anii precedenti acestuia trebuie sa urmeze un stagiu de instruire de 8 ore, organizat de firma noastra.

Acte necesare inscrierii:

  • Cerere in vederea inscrierii la stagiul de instruire Sudor
  • Copie Autorizatie Sudor pentru care urmeaza sa fie prelungita valabilitatea
  • Copie Carte de identitate
  • Fisa de medicina munci cu mentiunea apt …