Cursuri I.S.C.I.R/Operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor Clasa B

Operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor / echipamentelor – operator RSVTI, modul B

Operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor / echipamentelor – operator RSVTI, modul BDurata cursului: 12 ore


Cine participa la reautorizare?

Cursul este organizat in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, conform prevederilor Ordinului nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR.

Conditii de acces la stagiu de instruire:

Persoanele care detin autorizatia de operator RSVTI eliberata de ISCIR.

Acte necesare inscrierii:

1. Copie dupa actul de identitate;
2. Fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii cu specificatia “apt pentru prestarea ocupatiei de RSVTI” in original
3. Copia autorizatiei de RSVTI eliberata de catre ISCIR