Cursuri I.S.C.I.R/Laborant operator tratarea apei ISCIR

 Laborant operator tratarea apei ISCIR

Cod Nomenclator  816307

Durata 100 ore

DESCRIEREA OCUPATIEI

Laborant operator tratarea apei ISCIROperatorii (conducatorii) la instalatii si accesorii fixeconduc si supravegheaza functionarea corecta a agregatelor si instalatiilor fixe, prin actionarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, în vederea transformarii metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice, supravegheaza instalatiile de tratare a apei, productia de energie electrica sau alte instalatii, conduc si supravegheaza liniile de montare automata sau semiautomata, precum si robotii industriali.

 
COMPETENTE PROFESIONALE

 • Aplicarea NPM si PSI.
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii.
 • Comunicarea la locul de munca.
 • Munca în echipa.
 • Planificarea unei sarcini de rutina.
 • Asigurarea functionarii instalatiilor la parametrii ceruti.
 • Efectuarea operatiilor de tratare.
 • Exploatarea filtrelor ionice.
 • Intocmirea rapoartelor de lucru.
 • Intretinerea preventiva a instalatiilor.
 • Prepararea si dozarea reactivilor chimici.