Cursuri I.S.C.I.R/Stagiu de instruire pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei ISCIR a personalului de deservire - Fochist clasa C

Stagiu de instruire pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei ISCIR a personalului de deservire - Fochist clasa C

Durata cursului: 8 ore

 

 

 

 

Cine participa la reautorizare ?

fochist clasa cConform Prescriptiei tehnice CR8-2009 – Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/ echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire, personalul de deservire a instalatiilor/ echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR trebuie sa urmeze un stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/ autorizatiei pentru obtinerea unui nou talon in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.

Conditii de acces la stagiu de instruire:

Persoane care detin autorizatie ISCIR valabila de Fochist cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – Fochist clasa C.

Acte necesare inscrierii:

1. Copie dupa actul de identitate;
2. Fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii cu specificatia “apt pentru prestarea ocupatiei de fochist” in original
3. Copia autorizatiei ISCIR si a talonului pentru vize anuale care urmeaza a fi înlocuit (dupa caz).