Cursuri specializare/perfectionare/Specialist in domeniu calitati

Specialist in domeniu calitati

Cod Nomenclator   214129

Curs de Specialist domeniul calitatii este dedicat persoanelor desemnate cu efectuarea de audituri interne sau responsabililor calitate din firme si organizatii.

La sfarsitul cursului se elibereaza un certificate de absolvire reconoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari,  Ministerul Muncii, Familiei, Ministerul Educatiei Nationale. Astfel, absolventii vor fi certificati ca specialisti in domeniul calitatii.

Cursul are loc lunar, in functie de solicitari, pe parcursul a 4 zile.

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Asigurarea calitatii proceselor si a produselor;

·         Organizarea auditurilor calitatii;

·         Realizarea si exploatarea tablourilor de bord ale calitatii;

·         Elaborarea documentatiei sistemului calitatii;

·         Definirea politicilor in domeniul calitatii;

·         Coordonarea activitatilor de asigurare a calitatii;

·         Masurarea, analiza si imbunatatirea continua a sistemului calitatii.

Tematica din cadrul cursului Specialist in domeniul calitatii cuprinde subiecte cum ar fi:

·         Sistemul calitatii – abordare bazata pe proces

– Metode de asigurare si verificare a calitatii – criterii si conditii de omologare, analiza neconformitatilor si moduri de tratare, actiuni corective si preventive;
– Tehnici si metode de asigurare asistata de calculator a calitatii;
– Stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii – comunicarea cu clientii, evaluarea satisfactiei clientului, evaluarea si tratarea reclamatiilor;
– Tablouri de bord ale calitatii – indicatori ai calitatii, implementarea si monitorizarea lor;

·         Documentatia sistemului calitatii

– Stabilirea obiectivelor si a politicii in domeniul calitatii, strategii de aplicare;
– Matricea documentelor si manualul calitatii;- Standardele ISO 9000;

·         Masurarea, analiza si imbunatatirea continua a sistemului calitatii

– Organizarea auditurilor calitatii – elaborarea planurilor de audit conform ISO 9000, planul de masuri corective si preventive, analiza constatarilor auditorilor;
– Coordonarea activitatilor de asigurare a calitatii produselor si a proceselor;- Stabilirea si imbunatatirea structurii organizatorice – responsabilitati in domeniul calitatii, mecanisme de comunicare si coordonare;
– Educarea si motivarea personalului pentru calitate;
– Imbunatatirea propriei pregatiri profesionale;

Cursul de Specialist in domeniul calitatii porneste de la cerintele celui mai bun model de sistem de management al calitatii disponibil pe piata, standardul ISO 9001:2008, destinat profesionistilor de calitate care isi doresc o pozitie de top management.