Servant pompier

Cod Nomenclator : 514104

Tip program: Perfectionare

Durata cursului:  120 ore (45 ore parte teoretica si 75 ore parte practica)
 

DESCRIERE OCUPATIE

Cursul se organizeaza in conformitate legislatia IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si cu autorizarea ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

Ocupatia de Servant pompier ofera competentele necesare privind efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventia in situatii de urgenta, desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei, executarea interventiei si intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare.

Potrivit art.27 alin 2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, se realizeazã în centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.

În conformitate cu art.6 din O.M.A.I. nr. 163/2007 in cadrul consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare împotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.

În vederea îndeplinirii atributiilor pe linia apararii împotriva incendiilor,consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevazut la lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care sa îndeplineasca si atributii specifice în domeniul apararii împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, în conditiile legii


COMPETENTE PROFESIONALE

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca
Aplicarea normelor de protectie a mediului
Efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventie în situatii de urgenta
Desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei în situatii de urgenta
Executarea interventiei în situatii de urgenta
Intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare