Cursuri specializare/perfectionare/Responsabil cu gestionarea deseurilor

Responsabil cu gestionarea deseurilor

Curs de specialitate pentru persoanele desemnate sa gestioneze deseurile conform Legii 211/2011

Cursul  RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia RESPONSABIL DE MEDIU / Modul Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului, cod  COR 325710  
Durata: 7 zile

Descriere curs:

Se adreseaza persoanelor desemnate sa gestioneze deseurile conform Legii 211/2011. In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. 
Scopul cursului este de a oferi cunostinte in domeniul managementului deseurilor, elemente strategice de planificare; clasificarea deseurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionarii deseurilor; metode de recuperare si eliminare a deseurilor; responsabilitatea producatorilor si consumatorilor in generarea deseurilor.
 

Tinand cont de faptul ca activitatea economica are impact asupra mediului, orice operator economic, cu atat mai mult cel care prin activitatea sa produce diferite tipuri de deseuri, detine ori comercializeaza astfel de materii, sau care desfasoara activitati de tratare a deseurilor, este obligat sa detina un departament de protectia mediului, in cadrul caruia isi desfasoara activitatea si Responsabilul cu gestiunea deseurilor. Nedesemnarea unei persoane conform Art. 22 alin. (3) constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei ( Art. 61 alin. b) ).

Persoana desemnata cu indeplinirea activitatilor aferente gestiunii deseurilor trebuie fie instruita corespunzator si sa faca dovada absolvirii unui curs de specialitate, in conformitate cu legea 211/2011, Art.22, alin. (4).

 

Obiective:

SCOPUL cursului "Responsabil cu gestionarea deseurilor" il reprezinta instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei/ institutiei si deci a indeplinirii obligatiilor legale in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor.


Tematica:

I. Prezentarea legislatiei in domeniu:

·         Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;

·         HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

·         HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

·         Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;


II. Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;
III. Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;
IV. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
V. Valorificarea, monitorizarea si raportarea deseurilor. Evitarea sanctiunilor.
VI. Studii de caz.


Competente dobandite:

·  Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului; 

·   Raportarea activitatii de mediu.