Cursuri specializare/perfectionare/Operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri evaluare competente


Operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri evaluare competente

Operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri evaluare competenteCod Nomenclator  8141.2.3

DESCRIEREA OCUPATIEI  

Operatorul la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri este persoana calificata si specializata a carei ocupatie presupune competente tehnice si organizatorice necesare executarii lucrarilor specifice de doborâre si sortare, precum si de formare a coroanei arborilor din parcuri si aliniamente.

  Operatorul detine cunostinte tehnice si abilitati sa execute, urmatoarele operatii principale:

- doborârea arborilor din masiv si izolati, precum si a acelora care vegeteaza în localitati (urbane sau rurale)
- sortarea masei lemnoase în produsele cele mai valoroase din punct de vedere economic
- toaletarea arborilor forestieri si ornamentali din parcuri, aliniamente stradale, gradini publice, gospodarii private, etc.
- formarea estetica a coroanelor arborilor, în raport cu arhitectura peisagistica a localitatilor.

  În lucrarile pe care le executa, operatorul utilizeaza ferastraele mecanice si electrice, moto-unelte pentru efectuarea elagajului artificial, precum si alte dispozitive, unelte si instrumente de masura.

  În parchetele de exploatare a lemnului, dupa doborârea arborilor si curatarea de craci, efectueaza o sortare orientativa a masei lemnoase, pe fondul careia se definitiveaza sortimentele de lemn brut, rezultate în depozitele finale.

  În centre de pre-industrializare a lemnului, depozitele sau micro-depozitele agentilor economici sau fabrici, realizeaza sortarea definitiva a lemnului rotund, in produse definitive.

  În parcuri si aliniamente, executa taieri de igiena, la arbori ce compun zona verde. Executa lucrari de formare a coroanei arborilor în functie de specie, în conformitate cu arhitectura creata si aprobata de urbanistica localitatii respective.

  Doboara si înlatura arborii ajunsi la vârsta longevitatii sau afectati de diferiti factori ce-i slabesc rezistenta, sau parte din acestia, în conditii de protectie a zonei – liniilor de telefon, electrice, sau cladiri etc.

Unitatile de competenta: 

- Comunicare în limba materna
- Competenta de a învata
- Competente sociale si civice
- Competente de baza în matematica, stiinta si tehnologie
- Competente informatice
- Aplica normele de securitate si sanatate în munca, prevenire si stingere a incendiilor
- Aplica normele de protectia mediului
- Organizeaza activitatea proprie
- Întretine uneltele si echipamentele de lucru
- Executa lucrarile de doborâre a arborilor din exploatarile forestiere
- Dobora arborii din zone populate, aliniamente stradale, parcuri si consolideaza arborii valorosi
- Sorteaza masa lemnoasa
- Elagheaza arborii
- Toaleteaza ornamental coroana arborilor din parcuri si aliniamente
- Determina volumul brut si pe sortimente industriale la masa lemnoasa prelucrata  

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personala a candidatului, a capacitatii profesionale proprii în raport cu cerintele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variati ca mod de formulare: întrebari, exercitii, probleme, care vizeaza un volum mai mare de cunostinte si capacitati pentru a afla ce informatii detine si ce stie sa faca un candidat, în care se solicita diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginatie.

Întrebarile orale – sunt considerate “o forma de conversare” prin care se urmareste volumul si calitatea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor candidatilor si capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directa – evalueaza capacitatea candidatilor de a aplica în practica cunostintele si gradul de stapânire al abilitatilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexa si nuantata a învatarii, ajutând la identificarea unor calitati individuale ale cadidatilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienta si rezultatele obtinute prin celelalte metode de evaluare, urmarind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metoda suplimentara de apreciere a competentelor profesionale, fiind oferit de catre colegi, sefi, colaboratori.

 

Standard ocupational: SO Drujbist