Maistru instructor

Tip curs: Perfectionare

Cod Nomenclatorod : 334003

Durata : 4-5 zile

  


DESCRIEREA OCUPATIEI

Maistrul instructor si instructorul preparator de formare deruleaza activitati cu caracter instructive educativ, care abordeaza urmatoarele cicluri: dezvoltare, observare si orientare, aprofundare, specializare.

Activitatile de formare se desfasoara în locatii special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali) si prevazute cu logistica necesara, respectând cerintele legislatiei românesti.

Ocupatiile de maistru instructor si de instructor preparator formare presupun detinerea unor competente privind formarea prin activitati specifice, având rolul de a dezvolta abilitati cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii si estetice, astfel încât formabilii sa devina indivizi adaptabili, flexibili, orientati profesional în vederea insertiei rapide si eficiente pe piata muncii si a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.

Pentru realizarea acestui deziderat, maistrul instructor si instructorul preparator formare se preocupa permanent de propria formare profesionala, de formarea unei echipe formator- cursant, cu colegii din cadrul organizatiei si omologii din cadrul institutiilor partenerilor sociali implicate în activitatile de formare profesionala, cu scopul de a lucra eficient, într-un mediu de comunicare deschis, echilibrat si profesionist pe toata durata procesului de formare.

În cadrul acestor activitati, acestia utilizeaza documentatia specifica, logistica (SDV, AMC, echipamente-instalatii etc.), utilitatile aferente, precum si auxiliare si instrumente specifice procesului de formare (planificare, organizare si evaluare), în conditiile respectarii normelor de ergonomie, NSSM, a masurilor privind situatiile de urgenta si protectia mediului

Profesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare si inter-relationare, atentia si îndemânarea reprezinta aptitudinile minime absolut necesare practicarii ocupatiilor de maistru-instructor si de instructor/preparator formare.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si PSI

·         Aplicarea normelor de protectie a mediului

·         Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

·         Proiectarea activitatii de formare

·         Asigurarea managementului procesului de instruire

·         Evaluarea activitatilor de formare

·         Asigurarea functionalitatii utilajelor si echipamentelor specifice din ateliere/laboratoare de lucru

·         Integrarea TIC in formare

·         Consilierea formabililor

·         Dezvoltarea institutionala a organizatiei si dezvoltarea de parteneriate organizatie-comunitate

·         Asigurarea managementului carierei si al dezvoltarii personale

 

TEMATICA CURSULUI

·         Identificarea personalitatii Maistrului instructor, dar si a membrilor echipei ce va fi coordonata de acesta

·         Identificarea tipului de manager pentru Maistrul instructor

·         Identificarea punctelor tari, respectiv, a celor slabe pentru membri echipei

·         Delegarea de sarcini in functie de competente

·         Puterea exemplului si implementarea schimbarilor

·         Metode si tehnici de organizare a activitatii – Sortare, Ordonare, Curatare, Standardizare, Auto-disciplina

·         Managementul timpului – prioritizarea sarcinilor

·         Coordonarea, supravegherea si evaluarea activitatii echipei

·         Planul de actiuni – intocmire, implementare masuri, evaluarea rezultatelor post-plan de actiuni

·         Identificarea necesarului de scolarizare a membrilor echipei in vederea imbunatatirii proceselor, respectiv a atingerii obiectivelor organizatiei

·         Managementul conflictelor