Cursuri specializare/perfectionare/Maistru instalator in constructii

Maistru instalator in constructii

Cod Nomenclator 311208
DESCRIEREA OCUPATIEI

Maistrul instalator se ocupa cu planificarea si raportarea activitatii de la punctul de lucru, organizarea conditiilor de desfasurare a activitatii formatiilor de lucru, supravegherea activitatilor de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formarii profesionale si gestionarii performantelor echipei, coordonarea aplicarii prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul situatiilor de urgenta, coordonarea aplicarii normelor de protectie a mediului, coordonarea asigurarii calitatii lucrarilor executare, coordonarea intretinerii echipamentelor de lucru etc.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

 •  Managementul calitatii 
 • Limba moderna aplicata
 • Tehnologia informatiei si comunicarii
 • Sanatatea si securitatea muncii
 • Protectia mediului in constructii
 • Desen tehnic pentru instalatii in constructii
 • Elemente de proiectare in instalatii
 • Masuratori pentru instalatii in constructii
 • Materiale pentru instalatii in constructii
 • Lucrari de instalatii de apa si canalizare
 • Lucrari de instalatii de incalzire
 • Lucrari de instalatii de ventilare si climatizare
 • Lucrari de instalatii de gaze naturale 
 • Lucrari de instalatii pentru fluide industriale
 • Coordonarea executiei lucrarilor de instalatii
 • Comunicare profesionala.