Cursuri specializare/perfectionare/Instructor preparator formare

Instructor preparator formare

Cod Nomenclator  333309

Cursul de Instructor preparator formare este echivalentul cursului de Formator pentru absolventii de studii medii. Este organizat ca si  un curs de specializare autorizat de ANC,  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

CONTINUTUL CURSULUI

·         Notiuni preliminare: determinarea obiectivelor cursului, pregatirea formarii, logistica formarii, etapele procesului de formare, Identificarea nevoilor de formare.

·         Activitatile practice: proiectarea activitatilor practice, pregatirea activitatilor practice, livrarea activitatilor practice.

·         Protectia muncii: notiuni de igiena si sanatate in munca, exploatarea aparatelor, dispozitivelor si instrumentelor;

·         Cursantii: stiluri de invatare, psihologia grupului de formare, tipuri de personalitate, adaptarea formarii.

·         Instructorul preparator formare: abilitati, competente, stiluri de formare.

·         Comunicarea in procesul de formare si instruire: barierele de comunicare si ridicarea lor, ascultarea activa, empatia, feedback-ul si interpretarea lui, gestionarea emotiilor si tracului, crearea situatiilor de invatare. Gestionarea situatiilor dificile, psihologia conflictului, rolul de mediator.

·         Tehnici si metode de invatare si de instruire.

 

OBIECTIVELE CURSULUI DE INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE

·         Sa organizeze sesiunile de instruire practica.

·         Sa identifice nevoile persoanelor instruite.

·         Sa livreze sesiunile de instruire si sa evalueze persoanele instruite.

·         Sa alcatuiasca un suport de curs.

·         Sa implice cursantii, sa gestioneze situatiile dificile, sa-si gestioneze eficient timpul si ritmul de lucru.

·         Sa foloseasca aplicatiile practice, sa evalueze corect nivelul de cunostinte, sa indrume cursantii pentru a obtine cele mai bune rezultate la examinare si in activitatea proprie.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

·         Asigurarea managementului procesului de instruire

·         Evaluarea activitatilor de formare

·         Asigurarea functionalitatii utilajelor si echipamentelor specifice din atelierele/ laboratoarele de lucru

·         Dezvoltarea institutionala a organizatiei si dezvoltarea de parteneriate organizatie-comunitate

·         Asigurarea managementul carierei si al dezvoltarii personale

 

 La absolvirea cursului de Instructor preparator formare veti obtine un certificat de absolvire pentru ocupatia de Instructor preparator formare eliberat de ANC, recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, care va confera toate drepturile conform legislatiei in vigoare.

Diploma de Instructor preparator formare este valabila in toata Uniunea Europeana si in statele cu care Romania a incheiat acorduri in privinta echivalarii calificarilor.