Ignifugator

Cod Nomeclator :   713104

Tip program :  Initiere / 30 de ore

Programul de pregatire este avizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu si este intocmit pe baza standardului ocupational specific ocupatiilor, recunoscut si aprobat la nivel national.

 

DESCRIEREA OCUPATIEI

Ocupatia se refera la competentele necesare ignifugatoruluipentru evaluarea preliminara a frontului de lucru si determinarea caracteristicilor acestuia, asigurarea conditiilor necesare desfasurarii procesului de ignifugare, aplicarea produselor ignifuge pe support si verificarea calitatii ignifugarii.

Ocupatia include de aemenea competente referitoare la intocmirea documentelor specific activitatii de ignifugare.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Aplicarea produselor ignifuge pe support

·         Asigurarea conditiilor de ignifugare

·         Determinarea caracteristicilor frontului de lucru

·         Evaluarea preliminara a frontului de lucru

·         Intocmirea documentelor specifice activitatii de ignifugare

Verificarea calitatii ignifugarii