1. FORMATOR- Cod COR 241205-P

Descrierea ocupatiei:

Formatorul este specialistul în formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice / practice si / sau programe de formare si dezvoltare a

competentelor profesionale, derulate în institutii specializate sau la locul de munca

COMPETENTE PROFESIONALE:

  • Pregatirea formarii

  • Realizarea activitatilor de formare

  • Evaluarea participantilor la formare

  • Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare

  • Marketingul formarii

  • Proiectarea programelor de formare

  • Organizarea programelor si a stagiilor de formare

  • Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare