Cursuri specializare/perfectionare/Curs Inspector resurse umane
 

INSPECTOR RESURSE UMANE- Cod COR: 342304

Descrierea ocupatiei: Inspectorul de resurse umane, prin pozitia pe care o detine în cadrul departamentului de resurse umane, participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directa în procesul prin care organizatia îsi recruteaza, angajeaza, deruleaza si înceteaza raporturile de munca cu salariatii. Pentru a-si putea îndeplini eficient rolul care-i revine în cadrul organizatiei,competentele inspectorului de resurse umane trebuie sa acopere urmatoarele domenii:

- domenii de competente specifice:

- întocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;

- organizarea recrutarii si selectiei personalului;

- întocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului;

- întocmirea dosarului de pensionare;

- întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat;

- întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat.

- domenii de competente generale la locul de munca:

- oferirea informatiilor privind problemele de personal;

- planificarea activitatii proprii;

- administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizând PC-ul.

- domenii de competente fundamentale:

- lucrul în echipa;

- dezvoltarea profesionala.

În functie de dimensiunea organizatiei si modul de organizare a departamentului de resurse umane, competentele legate de salarizarea personalului si gestionarea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat pot sa nu fie solicitate inspectorului de resurse umane.


 

COMPETENTE PROFESIONALE:

-Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului

-Organizarea recrutarii si selectiei personalului

-Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat

-Intocmirea dosarului de pensionare

-Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat

-Intocmirea si depunerea declaratiilor declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat

-Oferirea informatiilor privind problemele de personal

-Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-ul

-Planificarea activitatii proprii

-Lucrul in echipa

-Dezvoltarea profesionala