LIFTIER- Cod COR 833310- S


Descrierea ocupatiei

Ocupatia Liftier presupune competente tehnice si organizatorice care sa permita exploatarea in conditii de maxima securitate a ascensoarelor electrice si hidraulice, pentru persoane si/sau materiale, indiferent de tipul si destinatia acestora si pentru care regulamentul de exploatare prevede insotitor. In aceasta categorie se regasesc:

- ascensoare pentru transportul bolnavilor in unitati sanitare;

- ascensoare pentru transportul persoanelor in magazine mari, hoteluri , banci si alte cladiri de interes public;

- ascensoare pentru materiale si persoane;

- ascensoare numai pentru materiale (santiere de constructii etc.).

Liftierul este o persoana instruita si autorizata sa manevreze si / sau sa deserveasca ascensoare electrice si hidraulice pentru persoane si/sau materiale. Acesta trebuie sa cunoasca si sa aplice corect: instructiunile de utilizare a ascensoarelor din dotare, prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR aplicabile, masurile de protectia muncii si PSI specifice locului de munca .In exercitarea atributiilor sale, liftierul trebuie sa cunoasca si sa aplice intocmai sarcinile si obligatiile care ii revin la inceperea lucrului, in timpul lucrului si la terminarea acestuia. Liftierul asigura transportul sarcinilor incredintate in regim de maxima securitate, avand o atitudine responsabila, atenta, calma. In relatiile de comunicare cu pasagerii sau personalul ajutator liftierul trebuie sa manifeste o atitudine civilizata, informatiile transmise trebuie sa fie clare, concise, eficiente. In situatiile critice liftierul manifesta stapanire de sine, claritate si concizie in a informa echipa de interventie asupra evenimentului.

 

COMPETENTE PROFESIONALE:

 

  • Participarea la formarea profesionala

  • Comunicarea interpersonala

  • Aplicarea normelor PM, PSI si a prescriptiilor tehnice ISCIR

  • Completarea documentelor

  • Pregatirea ascensorului pentru lucru

  • Efectuarea transportului de sarcini

  • Semnalarea defectiunilor / avariilor la ascensoare

  • Predarea ascensorului la terminarea lucrului