Bucatar sef

Cod Nomenclator 349304

Tip program: Specializare

Pregatire necesara: Studii medii + Curs de Bucatar + Experienta

Bucatar sef

DESCRIEREA OCUPATIEI

Bucatarul Sef coordoneaza activitatea in bucatarie sau în unitati industriale pentru realizarea preparatelor culinare in vederea comercializarii. 
Receptioneaza (calitativ si cantitativ) materiile prime si auxiliare, se ocupa de depozitarea lor, respectand reglementarile sanitare si sanitar-veterinare legale in vigoare si le conserva pana la introducerea in fabricatie. 
Coordoneaza fluxul tehnologic si  supravegheaza operatiile de pregatire preliminara specifice, de dozare a materiilor prime conform retetelor de fabricatie si a programului tehnologic al zilei (sortiment, cantitate, numar de portii). 
Coordoneaza realizarea semipreparatelor culinare care stau la baza obtinerii preparatelor culinare, efectueaza tratamentele termice corespunzatoare. 
Finisarea estetica a produselor in vederea servirii, efectuarea controlului calitativ al produselor finite. 
Documentarea, experimentarea, specializarea prin pregatirea proprie si perfectionarea profesionala continua. 
Asigurarea respectarii normelor de siguranta si sanatate in munca si a normelor igienico-sanitare de catre personalul din subordine .

Cui se adreseaza cursul ?

Cursul se adreseaza persoanelor cu studii si experienta corespunzatoare in domeniu care au absolvit un curs de Bucatar si doresc sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

1. Comunicarea la locul de munca
2. Comunicarea în limba moderna
3. Dezvoltarea pregatirii profesionale
4. Lucrul in echipa
5. Utilizarea calculatorului
6. Controlul aplicarii NSSM si NPSI si securitatea muncii
7. Organizarea la locul de munca
8. Asigurarea evidentei operative
9. Planificarea activitatii proprii
10. Coordonarea activitatilor specifice bucatariei
11. Asigurarea pastrarii factorilor nutritivi
12. Asigurarea salubritatii materialelor prime si a preparatelor culinare
13. Realizarea estetica a preparatelor culinare
14. Asigurarea calitatii
15. Promovarea ofertei de preparate culinare