Cursuri de initiere/Curs Competente Informatice

 1. COMPETENTE INFORMATICE

Descrierea ocupatiei:

Operatorul de competente informatice are atributii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrarilor electronice. In acest scop, el efectueaza o serie de activitati importante pentru sustinerea procesului de prelucrare electronica a datelor, din care se pot mentiona: 
- gestioneaza suporturile electronice de date 
- asigura conformitatea datelor introduse cu documentele primare 
- salveaza periodic datelor introduse 
- restaureaza la nevoie datele salvate 
- recupereaza informatii pentru utilizatori, la cererea acestora 
- pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate pe suport electronic. 
 

COMPETENTE PROFESIONALE
 

  • Utilizarea surselor informationale si a mijloacelor de procesare în scopul preluarii, prelucrarii si prezentarii informatiei

  • Dezvoltarea competentelor de comunicare si cooperare în contexte interactive

  • Identificarea rolului si structurii unui sistem de calcul

  • Identificarea caracteristicilor unui S.O.

  • Identificarea principalelor programe de birotica

  • Utilizarea functiilor editoarelor de texte

  • Utilizarea eficienta a editorului de foi de calcul

  • Crearea unei prezentari in Power Point

  • Crearea unei baze de date in Acces

  • Utilizarea internetului ca baza de date

  • Transferarea datelor între diferitele aplicatii

  • Procesarea de imagini.

  • Aplicarea NPM si NPSI

   Curs Competente Informatice Cluj