Pavator

Cod Nomenclator  7129.1.1 

DESCRIEREA OCUPATIEI

Cei care practica ocupatia de pavator lucreaza în sectorul constructii. Activitatea se desfasoara în santierele de constructii, lucrându-se în echipa, atât în spatii acoperite cât si în spatii descoperite, în conditii de temperaturi extreme, acest lucru determinând o expunere permanenta la oscilatii de temperatura si umiditate. Pavatorii pot fi temporar relocati de pe un santier pe altul.

 Pavator

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Planificarea activitatii proprii

·         Comunicarea la locul de munca

·         Lucrul in echipa

·         Efectuarea de calcule matematice simple

·         Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca, de protectia mediului si de PSI

·         Aplicarea procedurilor de calitate

·         Planificarea si pregatirea activitatii de pavare

·         Executarea lucrarilor pregatitoare pentru pavare

·         Realizarea pavajelor

·         Asternerea mixturilor asfaltice

·         Prepararea betoanelor si mortarelor