Lucrator social

 
Cod Nomenclator  532908
 
Lucratorul social este persoana califcata care are un rol foarte important in identifcarea cauzelor de risc social la nivelul membrilor comunitatii, find implicat in activitatile care duc la diminuarea situatiilor de risc social la nivel individual.
 
 Benefciarii interventiei lucratorului social sunt: copii, copii cu handicap, persoane in risc de marginalizare sociala, adulti cu handicap, persoane cu probleme de sanatate mentala, persoane varstnice, etc.
 
Lucratorul social asigura servicii de sustinere pentru copilul/adultul afat in situatie de risc social in comunitate sau afat in situatie de separare de familia sa si pentru care s-a luat o masura de protectie speciala.
 
 Lucratorul social participa la identifcarea problematicii benefciarului, la identifcarea solutiilor specifce / adecvate problematicii acestuia si la implementarea activitatilor prevazute pentru beneffciar in planul de interventie in vederea reducerii/inlaturarii riscului social.
 
Lucratorul social isi desfasoara activitatea in cadrul unei echipe, in cadrul institutiei sau si in comunitate, in demersurile de identifcare a situatiilor de risc social si in asigurarea relatiei cu diverse servicii specializate, in interesul benefciarului. In toate activitatile sale, lucratorul social lucreaza impreuna cu echipa multidisciplinara, in servicii primare sau de protectie, la nivelul unei institutii sau interinstitutional.
 
 
 
COMPETENTE PROFESIONALE
 
·         Mentinerea integritatii si sigurantei benefciarilor
 
·         Planificarea activitatilor
 
·         Comunicarea cu benefciarii
 
·         Gestionarea actelor si documentelor benefciarilor
 
·         Respectarea Normelor de Securitate si Sanatate in Munca si in domeniul situatiilor de urgenta
 
·         Respectarea drepturilor benefciarilor
 
·         Desfasurarea activitatilor cuprinse in planul de interventie
 
·         Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunitatii
 
·         Diminuarea situatiilor de risc pentru benefciar
 
·         Sustinerea benefciarului in activitatile de maximizare a gradului de autonomie personala si Monitorizarea beneficiarului in activitatile de maximizare a gradului de autonomie social
 
·         Exersarea deprinderilor de viata independenta ale benefarului
 
·         Dezvoltarea abilitatilor sociale, emotionale si cognitive ale benefciarului