Cursuri de calificare nivel 1/Lucrator in comert

LUCRATOR IN COMERT

Cod Nomenclator  5220.1.1

DESCRIEREA OCUPATIEI

Ocupatia de lucrator comercial presupune vânzarea produselor, întocmirea

si raportarea situatiei vânzarilor, actualizarea stocurilor de produse, operatiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfasurare a activitatii punctului de vânzare asigurat în conditiile respectarii normelor de calitate, igiena, sanitar veterinare, protectia mediului si de sanatate si securitate în munca.

LUCRATOR IN COMERT

ABILITATI

·         Întocmirea documentelor specifice activitatii de vânzare;

·         Raportarea activitatii de vânzare;

·         Aplicarea SSM si PSI;

·         Aplicarea procedurilor de calitate;

·         Comunicarea la locul de munca;

·         Efectuarea muncii în echipa;

·         Perfectionarea profesionala;

·         Prezentarea produselor si serviciilor aferente vânzarii;

·         Promovarea imaginii standului;

·         Mentinerea stocurilor de rezerva;

·         Verificarea stocurilor cu vânzarile;

·         Comunicarea cu clientii;

·         Crearea mediului ambiental necesar vânzarii;

·         Efectuarea vânzarii;

·         Încasarea contravalorii marfii.

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Definirea notiunilor generale de comunicare;

·         Utilizarea limbajului specific de specializare;

·         Elaborarea unei prezentari scurte pe un subiect dat;

·         Stabilirea cerintelor clientilor;

·         Furnizarea de informatii clientiilor;

·         Utilizarea diferitelor tipuri de utilaje de cântarit;

·         Aplicarea normelor de protectie a muncii;

·         Aplicarea normelor de paza si stingerea incendiilor;

·         Aplicarea procedurilor de urgenta si evacuare;

·         Asigurarea igienei la locul de munca;

·         Cunoasterea regulilor de igiena personala si vestimentare a angajatului;

·         Identificarea sarcinilor ca membru al echipei;

·         Conceptul de protectia consumatorului;

·         Întocmirea documentelor specifice activitatii de vânzare.