Asfaltator- Cod Nomenclator 7129.1.2

Descrierea ocupatiei

Ocupatia de asfaltator se practica în domeniul constructiilor de drumuri si sosele si presupune desfasurarea unor activitati specifice de pregatire a stratului suport si de asternere pe acesta a mixturilor asfaltice.

Practicarea ocupatiei presupune competente necesare la:

- verificarea elementelor geometrice în plan si spatiu a stratului suport al drumului care urmeaza a fi executat , iar daca este nevoie face corectiile necesare;

- pregatirea stratului suport, prin curatirea manuala sau mecanica a acestuia de praf , agregate dislocate din stratul anterior executat, în vederea amorsarii cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida;

- asternerea mecanica (manuala) a mixturilor asfaltice, în strat si grosime uniforma si în conformitate cu cerintele din documentatia tehnica, tinând cont de tipul bitumului si implicit de parametrii de lucru – temperatura la asternere;

- compactarea mecanica a mixturilor asfaltice, executata în conformitate cu documentatia tehnica si cu prescriptiile tehnice în vigoare, avându-se în vedere parametrii de lucru –temperatura – la începerea si terminarea compactarii , în functie de tipul bitumului;

- tratarea suprafetelor îmbracamintilor asfaltice executate în perioada dupa 1 octombrie sau pe sectoare de drum umbrite, prin protejare cu un strat de bitum si raspândire de nisip de concasaj sau cu un strat de emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida si raspândire de nisip de balastiera;

- controlul si masurarea permanenta cu instrumentele din dotare a cotelor si dimensiunilor geometrice ale straturilor de mixturi asfaltice asternute;

- identificarea si raportarea în conformitate cu reglementarile tehnice de la punctul de lucru, a oricaror deficiente de calitate si a cauzelor ce le-au provocat;

- remedierea defectiunilor de orice tip aparute în timpul executiei si în timpul exploatarii îmbracamintilor executate din mixturi asfaltice.


COMPETENTE PROFESIONALE

- Planificarea activitatii proprii

- Comunicarea la locul de munca

- Lucrul in echipa

- Efectuarea de calcule matematice simple

- Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca, de protectai mediului si de PSI

- Aplicarea procedurilor de calitate

- Compactarea stratului de mixturi asfaltice

- Prepararea mixturilor asfaltice in instalatii automatizate

- Aplicarea tratamentelor de protectie speciala

- Asternerea mixturilor asfaltice

- Pregatirea stratului support


Curs de Calificare Asfaltator Cluj