COSAR

Cod Nomenclator   7143.1.1

DESCRIEREA OCUPATIEI

Munca unui cosar, este de a curata, inspecta, între?ine ?i a repara co?urile, utilitatile de evacuare a fumului si diferite echipamente de încalzire. 
Activitatea de coserit are un caracter de prestari de servicii si cuprinde atât lucrari obligatorii, care se executa în mod planificat, la anumite intervale de timp stabilite, precum si lucrari facultative, care se efectueaza la cerererea beneficiarilor sau atunci când cosarul constata necesitatea executarii acestora. 
Lucrarile de coserit se executa de catre personal calificat din cadrul întreprinderiilor sau sectiilor organizate în acest scop. 

 

 Lucrarile aferente activitatii de coserit, se desfasoara prin natura lor: 
  - In interiorul cladirilor si în aer liber; 
  - Cu mijloace de munca manuale; 
  - Cu scule si echipament de protectie corespunzatoare; 
  - La temperatura mediului ambiant si în conditii de vreme schimbatoare; 
  - La înaltime, în conditii greu accesibile si de risc; 
  - La lumina zilei sau la lumina artificiala corespunzatoare; 
  - In conditii de murdarie, cenusa, funingine si praf; 
  - Pe arii extinse (un sector dintr-un oras, unul sau mai multe sate în mediul rural). 

  Cosarii sunt instruiti pentru protectia mediului si tehnicii de igiena si securitate a muncii. 
  Pentru reducerea timpului deplasarilor se recomanda sa se asigure biciclete sau conditii de utilizare a mijloacelor de transport în comun. 

  Obligatiile cosarului sunt urmatoarele: 
  - Sa curate cosurile si utilitatile de evacuare a fumului, cosurile industriale, cazanele de la centralele termice, cazanele industriale, cuptoarele precum ?i camerele de fum; 
  - Sa curate cosurile fabricilor, sa colecteze si sa deverseze funinginea; 
  - Sa curete incineratoare precum si sistemele de evacuare ale acestora; 
  - Sa faca mici repara?ii la echipamentele de încalzire, sa înlature defectele: sa înlocuiasca anumite piese simple (accesorii); 
  - Sa faca lucrari de captusire a caminelor cu caramida refractara; 
  - Sa faca inspectii tehnice acolo unde se cer aprobari de functionare si sa faca inspectii pentru prevenirea incendiilor; 

  Dintre lucrarile obligatorii fac parte: 

  - Curatarea cosurilor de toate tipurile si a canalelor de fum; 
  - Arderea cosurilor, burlanelor gratarelor; 
  - Verificarea si sondarea cu bila metalica a cosurilor noi si a celor reparate la cladirile inalte. 

  Dintre lucrarile considerate facultative fac parte urmatoarele: 


  - Desfundarea cosurilor; 
  - Curatarea sobelor de gatit, a sobelor de încalzit (metalice sau din teracota), a cuptoarelor, cazanelor, curatarea burlanelor, scoaterea cuiburilor de pasari, precum si alte lucrari efectuate la cerererea clientilor.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Comunicare interactiva.

·         Lucrul în echipa.

·         Organizarea activitatii proprii.

·         Aplicarea normelor de sanatate si securitate în munca si de P.S.I.

·         Asigurarea necesarului de materiale.

·         Intretinerea sculelor si echipamentelor de lucru.

·         Curatarea cosurilor prin maturare, fara ardere.

·         Curatarea cosurilor prin ardere.

·         Curatarea cosurilor la cladiri înalte prin ardere.

·         Curatarea cazanelor pentru foc.

·         Curatarea cuptoarelor si a sobelor de gatit sau încalzit.

·         Curatarea burlanelor din tabla.

·         Scoaterea cuiburilor de pasari din cosuri.