A.N.R.E/Curs verificator de proiecte /expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

A.N.R.E-Curs de specialitate in vederea obtinerii /prelungirii atestatului de verificator de proiecte /expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 

Durata: 3-4 ZILE

ORDINUL Presedintelui A.N.R.E Nr. 22 din 10 aprilie 2013

 

Curs de specialitate in vederea obtinerii/prelungirii atestatului de verificator de proiecte /expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

In conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. g);art. 16, alin. 2c; ANEXA Nr. 4a pct.9 lit I ANEXA Nr. 4b,pct.10 lit I (Ordinul Presedintelui Anre nr 22/2013)

 Alte informatii despre curs:

  

Tip curs

Pregatire initiala de specialitate - in vederea obtinerii atestatului pentru exercitarea calitatii

de verificator de proiecte sau de expert ethnic

Sau

Pregatire anuala de specialitate - in vederea prelungirii dreptului de practica pentru exercitarea calitatii de verificator de proiecte sau de expert tehnic

 

Cui se adreseaza

Persoanelor fizice care solicita atestarea in vederea desfasurarii

activitatii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiza tehnica 

 

Sau

Persoanelor fizice care detin atestatul  si solicita prelungirea dreptului de practica in vederea desfasurarii activitatii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiza tehnica  

 

Cand este necesar

Initial

La depunerea dosarului in vederea sustinerii examenului se va atasa si “certificatul de absolvire a unui curs de specialitate in domeniul de atestare solicitat - art. 5 alin. (2) lit. g)

Sau

Anual(pentru prelungire)

La depunerea dosarului in vederea obtinerii unei noi legitimatii si prelungirea dreptului de practica, din 5 in 5 ani se vor depune si “certificatele de absolvire anuala a unui curs de specialitate pentru domeniul de atestaresolicitat-art. 16, alin. 2c; ANEXA Nr. 4a pct.9 lit I ANEXA Nr. 4b,pct.10 lit I

Tipuri atestate

·         VGp/Instalatii tehnologice de suprafata/conducte de alimentare din amonte aferente productiei de gaze naturale

·         VGt/Sisteme de transport al gazelor naturale

·         VGd/Sisteme de distributie a gazelor naturale

·         VGv/Instalatii aferente activitatii de producere/stocare gncv

·         VGb/Instalatii aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan

·         VGs/Instalatii tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii gazelor naturale

·         VGg/Instalatii gnl

·         EGp/Instalatii tehnologice de suprafata/conducte de alimentare din amonte aferente productiei de gaze

·         naturale

·         EGt/Sisteme de transport al gazelor naturale

·         EGd/Sisteme de distributie a gazelor naturale

·         EGv/Instalatii aferente activitatii de producere/stocare GNCV

·         EGb/Instalatii aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan

·         EGs/Instalatii tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii gazelor naturale

·         Egg/Instalatii GNL

Structura curs

Cursul presupune parcurgerea celor doua module, astfel:

 

·         modulul de teorielegislatie specifica si reglementari tehnice aplicabile in vigoare ;

 

·         modulul de aplicatie:

Ø  verificarea unui proiect tehnic si intocmirea unui referat pentru verificatorii de proiecte sau

Ø  realizarea unei expertize tehnice pentru un obiectiv/sistem din sectorul gazelor naturale pentru

            expertii tehnici.

 Fiecare modul presupune parcurgerea unui test de evaluare finala. Cursantul este declarat admis daca a obtinut la examenul final calificativul mediu minim 8.

 

 

Metoda studiu

 

 

·         in clasa(obligatoriu) - cursul se desfasoara pe o perioada de 3-4 zile

·         on-line (optional)-cursul presupune accesul individual la o platforma de studiu de tip e-learning ce va permite :

Ø  parcurgerea si descarcarea materialelor de curs continute in tematica

Ø  acces individual pe baza de user si parola

Ø  efectuarea testelor de autoevaluare

Ø  urmarirea noutatilor legislative si de interes in domeniu

Ø  comunicarea cu instructorul de curs si participantii la program

Ø  urmarirea progresului in ordine cronologica

Ø  acces garantat pe perioada fiecarui ciclu de pregatire 

Ø  accesul la asistenta pentru utilizare

Tarife  *

600 RON 

 

Ø *Costul cursului poate varia in cazul unor grupuri mai mari de persoane;cursul poate fi organizat si la sediul beneficiarului pentru grupuri mai mari de 10 participanti;